جنيفر و ارشاد

کتابي با نام بادبادک باز يا بادبادک پران اخيرا با سه ترجمه از چندين مترجم و توسط سه ناشر (ثالث ، نيلوفر و مرواريد) به بازار کتاب عرضه شده و گفته مي شود 5 مترجم ديگر نيز درصدد ارائه اين کتاب به عرصه کتاب هستند. بمجرد معرفة من أنت وما تحب حول نفسك ، أعتقد أن كل شيء يقع في مكانه

2022-11-26
    الاهلى المصرى و سيمبا التنزاتي مباشر
  1. البلد و اللغة